Armicos AB

Tjänster

Vårda naturen, skapa drömmar: din trädgård, vår passion.

Trädfällning

Fäller träd från marken eller klättrandes i sektione. Trädfällning kan ske på olika sätt. Det enklaste är markfällning om det finns utrymme för det. Där det är för trångt kan vi klättra upp i träden och fälla dem i sektioner. Om det finns ömtåliga saker under kan de behöva riggas ner med hjälp av linor. Vi tar ner träden på ett säkert sätt för att minimera risker och potentiella skador på byggnader eller människor. Vi har försäkring via If.

Trädfällning
Armicos ab

Landskapsarkitektur

Landskapsarkitektur är konsten och vetenskapen att designa och planera utomhusområden för att skapa harmoniska, funktionella och estetiskt tilltalande miljöer. Genom att kombinera estetik med funktion tar en landskapsarkitekt hänsyn till faktorer som topografi, växtval, dränering och användarbehov. Det kan inkludera skapande av detaljerade planer och ritningar för trädgårdar, parker och offentliga platser. (och kommersiella utrymmen). Med en djup förståelse för både naturliga och konstruerade miljöer arbetar landskapsarkitekter för att skapa utrymmen som är både hållbara och inspirerande.

Trädvård

Vi skapar din drömträdgård från idé till verklighet med högkvalitativ landskapsdesign. Professionell vård av träd med noggrann beskärning och säker fällning, samt bortforsling av stockar och ris vid behov. Trädvård innefattar allt från beskärning till hamling och riskträdsbedömning. Vi kan sätta kronstabiliseringar eller stötta träd på annat sätt. Avlastningsbeskärning innebär att man avlastar en del av trädet för att minska dess vikt. Utrymmesbeskärning utför när träden kommit för nära byggnader eller varandra. Uppbyggnadsbeskärning görs på unga träd för att forma dem till att bli vackra och friska träd. Fruktträd behöver beskäras regelbundet för att få en bra balans mellan fruktsättning och bladknoppar. Beskärning kan ske nästan hela året, men det kan vara bra att undvika om det är för kallt eller under knoppsprickningsperioden på våren. Fåglarna och deras bon är fredade under häckningsperioden mars till och med september. Att beskära på rätt sätt för att minimera stressen på träden är viktigare än beskärningstiden.
armicos ab
armicos ab

Trädgårdsskötsel

Föryngring eller formklippning av buskar, ogräsrensning eller plantering. Föryngring eller formklippning av buskar, ogräsrensning eller plantering. Trädgårdsskötsel är en omfattande tjänst som innefattar allt från plantering och vattning till ogräsrensning och buskföryngring. Vårstädning kan utföras efter vintern. Målet är att upprätthålla en blomstrande och attraktiv trädgård som speglar ägarens behov och vision. Genom att ha kunskap om olika växters specifika behov säkerställer vi en lämplig skötsel så att trädgården förblir fin och trivsam året runt.